Школа №25 ім. М.О.Щорса м.Житомира
 Українська версіяРусская версия19.02.19 22:56  
Колектив ліцею > Кафедра вчителів хімії, біології, географії, економіки, основ здоров'я

Об'єм необхідних людині знань швидко зростає. Для реалізації соціального замовлення потрібно перетворити учня з об'єкта навчання та виховання в суб'єкт навчально-виховного процесу. Це потребує оптимальної інтенсифікації праці учня і вчителя, спонукає вчителя постійно шукати шляхи підвищення ефективності навчання, досягати вагомих результатів у навчанні і вихованні підростаючого покоління.

Важливу роль у збудженні пізнавальної зацікавленості відіграють нетрадиційні уроки, основані на використанні інноваційних освітніх технологій. Вчителями кафедри розроблені та широко запроваджуються уроки-мандрівки уроки-ігри, уроки-суди, КВК, творчі звіти. Вчителі кафедри охоче діляться своїм досвідом по використанню інноваційних технологій серед колег ліцею та міста, а з узагальненням свого досвіду Кесслєр Т.В., Тарасун Н.П., Буданова В.П. виступали на семінарах вчителів біології, географії і економіки, які проводилися у рамках ярмарку педагогічних ідей і технологій.

Багато уваги на кафедрі приділяється встановленню міжпредметних зв'язків, співробітництву з колегами інших фахів. Високу оцінку отримало відкрите заняття, присвячене проблемам Чорнобиля - «Чорнобиль-біль мій...» (Тарасун Н.П., Буданова В.П.); відкритий бінарний урок «Будова молекул білків та її вплив на властивості, функції та значення білків» (Тарасун Н.П., Ковальчук С.Д.).

Вчителі кафедри використовують активні форми і методи викладання хімії, біології, географії, економіки. Складні теми і питання стають більш доступними, якщо застосувати проблемне навчання, пошукову роботу, активізацію мислення (семінар вчителів біології (географії) «Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології (географії)» Тарасун Н.П., Кесслєр Т.В., Буданова В.П.); «Активізація мислення учнів при вивченні неорганічної хімії» (виступ на педраді ліцею - Ковальчук С.Д.)

Проблеми наркоманії та СНІДу, їх вирішення потребують постійної уваги та активної діяльності. В сучасних шкільних програмах є розділи, в яких вивчається решта питань з цих проблем. Але цього недостатньо. Тому вчителі розробили і доповнили існуючі матеріали своїми дидактичними наробками: «СНІД - чума XXI століття» (Кесслєр Т.В., Тарасун Н.П.), а вчитель Буданова В.П. створила клуб «Рівний рівному», провідною діяльністю якого є донесення однолітками до однолітків проблем наркоманії, алкоголізму і тютюнопаління та їх наслідків.

На базі ліцею № 25 були підготовлені та проведені семінари для слухачів курсів підвищення кваліфікації, директорів та завучів шкіл. Вчителі Тарасун Н.П., Кесслєр Т.В., Буданова В.П., Ковальчук С.Д. працюють в складі міської та обласної творчої групи вчителів біології, географії, економіки, хімії.

Кафедра виконує роль науково-методичної лабораторії, де реалізується науково-дослідницька робота як ліцеїстів, так і педагогів. Керуючись в своїй роботі творчо-пошуковим методом навчання, вчителі кафедри вирішують проблему кафедри - «Результативність цілісної інтенсифікації навчально-виховного процесу в самореалізації учня.»

Реалізація проблеми можлива тільки шляхом досліджень, пошуків, глибинного вивчення предмету на основі науково-практичної роботи. Так, кафедра взяла участь в розробці методичних рекомендацій по організації допрофільного та профільного навчання з біології, географії, хімії, економіки.

Допрофільна підготовка (факультативні курси)

5-7 клас

8-9 клас

Нами розроблені та впроваджені в практику такі спецкурси і факультативи за вибором:

Щоб забезпечити відповідний рівень викладання, вчителі кафедри ведуть постійний пошук новітніх форм і методів навчання, впроваджують в роботу сучасні освітні технології та їх елементи (кооперативне навчання, технології проектів і адаптацій, розвиваюче навчання тощо).

Вчителі біології Кесслєр Т.В. і Тарасун Н.П. є засновниками творчої експериментальної групи, яка працює над проблемами різнорівневого навчання та активізацією пізнавальної діяльності на уроках біології. Творча група розробила методичні рекомендації «Значення проблемних питань при вивченні біології з обдарованими учнями», «Сучасні прийоми усного опитування на уроках біології для активізації розумової діяльності різнорівневого навчання», «Значення тестів для формування навичок самостійної роботи на уроках біології» та ін.; «Проблемний підхід при вивченні географії» (Буданова В.П.), «Система проблемних завдань в процесі вивчення фізичної географії» (Буданова В.П., Кравець Н.М.).

Для якісної реалізації допрофільного та профільного навчання учнів важливою складовою є матеріальне забезпечення кабінету. І вчителі дбають про вдосконалення своєї творчої лабораторії. Нещодавно, після завершення конкурсу кабінетів біології і хімії міста, їм присвоєне звання «Зразковий». А для вирішення завдань екологічної освіти як важливої складової профільного навчання в ліцеї створено новий кабінет - екологічного права, де матеріал систематизований за розділами:

 • екологічний світогляд людини в різні часи;
 • сучасна екологія;
 • основні форми впливу людського суспільства на довкілля;
 • стратегія і тактика виживання людства;
 • природні зони України;
 • охорона біотопів, збереження біорізноманіття;
 • здоровий спосіб життя - шлях до порятунку;
 • екологія і право;
 • етичні правила поводження людини на Землі.

Чільне місце в праці вчителів кафедри займає робота з обдарованими дітьми. В ліцеї відпрацьована система такої роботи. Як результат - учні ліцею протягом багатьох років ставали переможцями та призерами різних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з дисциплін, конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт МАН та екологічних конкурсів. При підготовці таких дітей не тільки опрацьовується теоретичний матеріал, розв'язуються задачі підвищеної складності учнівських олімпіад минулих років, Соросівських олімпіад, але й готуються підбірки авторських задач, здійснюється індивідуальна і групова робота в лабораторіях ліцею та природничого факультету ЖДУ ім.І.Я.Франка.

Вчителями кафедри проводиться значна позаурочна робота:

 • працює екологічний клуб «Полісяни», який має дві секції: «Екологія рослин» і «Екологія тварин» для учнів 7-9 класів:
 • розроблена програма дослідницької роботи по вивченню флори і фауни парку, історії, сучасного стану, перспектив та проблем подальшого розвитку. Ця робота була визначена як краща у конкурсі;
 • вчителі та учні ліцею тісно співпрацюють з науковцями Державного агроекологічного університету, зокрема з лабораторією «Екологія лісу»;
 • працює гурток «Орнітолог», остання наукова робота якого «Птахи міста» була відзначена як краща в місті та області;
 • ведеться дослідницька робота по вивченню рефлекторної діяльності акваріумних рибок, яка відзначена на міському рівні;
 • щорічна виставка домашніх тварин «Друзі мої молодші», в якій беруть участь діти і їх батьки зі своїми домашніми улюбленцями, розповідають про біологію тварин, догляд за ними, цікаві історії з їх життя;
 • проводяться змістовні заходи: конкурс «Барви Полісся», вікторини, ігри та інші. Гра «Ерудит» стала призером міського конкурсу екологічних ігор;
 • постійно діє на базі екологічного клубу «Полісяни» агітбригада, що висвітлює екологічні проблеми міста та області, яка була неодноразово призером та переможцем конкурсу агітбригад міста в рамках Всеукраїнського конкурсу «Мій голос віддаю за захист природи»;
 • щорічно проводиться екологічна декада, де проходять конкурси на краще озеленення класної кімнати, плакатів, малюнків, фоторепортажів та газет на екологічну тематику.

Учні ліцею є активними учасниками та призерами обласного фестивалю «Голос землі».

Ліцей № 25 є асоційованим членом шкіл ЮНЕСКО і бере участь у різноманітних екологічних проектах.

Успішній організації навчально-виховного процесу з біології сприяє співпраця з навчально-науковим комплексом «Полісся» при Житомирському державному університеті ім. І.Франка, до складу якого входить ліцей. Ця співпраця спонукає вчителів до постійного пошуку, руху вперед, дає наукове підґрунтя їхній педагогічній діяльності.

Вчителями кафедри розроблені та використовуються тести, що охоплюють великий тематичний матеріал і зменшують ймовірність відгадування відповіді.

Вчителями біології Тарасун Н.П., Кесслєр Т.В. розроблені тестові завдання з основ генетики та селекції, що дає можливість виявляти творчий потенціал учнів.

Вчитель хімії Ковальчук С.Д. розробила посібник для роботи з обдарованими дітьми «Збірник завдань і вправ для роботи з обдарованими дітьми».

Вчителі географії і економіки Кравець Н.М. і Буданова В.П. запроваджують елементи блочної системи, елементи цікавої географії, економіки на всіх етапах уроку, елементи модульних технологій.

Вчителі кафедри природничих наук викладають предмети на високому рівні за сучасними педагогічними технологіями.

Щорічно представляють власні методичні розробки на ярмарку педагогічних ідей і технологій, які одержують грамоти обласного управління освіти.

Результатами роботи кафедри є успішні виступи вихованців на олімпіадах всіх рівнів та добре навчання у вищих навчальних закладах випускників ліцею.

Склад кафедри вчителів хімії, біології, географії, економіки, основ здоров'я:
Ковальчук С.Д. (завідувач кафедри), Буданова В.П., Войналович С.В., Кесслєр Т.В., Кравець Н.М., Тарасун Н.П.


Опубліковано на сайті: 31.05.2007

Карта сайту

Фотогалерея

http://pro.zhytomir.info
Що Ви знаєте про своє рідне місто?


Про Житомир і не тільки...


Украинский портАл